Tips Camper check

Waar moet u opletten? Wat kunnen wij voor u doen!

Gasinstallatie:
Ons bedrijf controleert de kachel, de gasbrander van de koelkast, de branders van het kooktoestel op lekkages door de hele gasinstallatie af te persen. Het leidingsysteem zetten wij dan enige tijd onder druk, soms deel voor deel. Eventueel drukverlies kunnen wij dan aflezen op een meter. Wij zoeken en maken dan het eventule lek.

Gas en elektrische leidingen:
Wij controleren en zetten deze zo nodig vast. omdat trillingen de leidingen op den duur kunnen beschadigen.

Propaangasslangen: Wij geven het advies om de oranje propaanslangen na ongeveer vijf jaar te vervangen. Tussentijds kunt u wel regelmatig controleren op beschadigingen en scheurtjes.
Drukregelaar: heeft tegenwoordig een levensduur van 10 jaar. Voor campers moeten ze een afblaasventiel hebben. Dat voert bij een defect de te hoge gasdruk af naar buiten. Om in het buitenland tijdens het rijden de kachel te mogen gebruiken, zijn in de installatie geplaatste afslagventielen verplicht. Deze sluiten bij een aanrijding automatisch de gastoevoer af. Nederlandse campers zijn meestal niet standaard van dit systeem voorzien.